[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

แผนผังหน่วยงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
Click ดูประวัติ
นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Click ดูประวัติ
นางสาววราลี ประวัง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
8 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร