ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 18.204.227.117
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 26  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  04:52:50

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://cri4.go.th
ที่ตั้งสำนักงาน17 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
ทางโทรศัพท์0-5379-543 หรือ http://www.cri4.go.th/web2019/information/contract
ทางโทรสาร
ทางอีเมล์
ติดต่อผู้บริหาร : นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายวิทยา ไชยปันดิ


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒