ข้อมูลรถ
ทะเบียน : ชร.นข-3063
ยี่ห้อ : โตโยต้า
รุ่น : ไฮเอช (รถตู้นั่งสี่ตอนนั่งได้ 10 คน)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 28 ก.พ. 2548
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.นข-3064
ยี่ห้อ : โตโยต้า
รุ่น : ไฮเอช (รถตู้นั่งสี่ตอนนั่งได้ 10 คน)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 28 ก.พ. 2548
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.กท-3912
ยี่ห้อ : ฟอร์ด
รุ่น : ฟอร์ดเรนเจอร์ (รถ 4 ประตู มีหลังคา)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 13 ต.ค. 2553
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.กธ-3761
ยี่ห้อ : ฟอร์ด
รุ่น : ฟอร์ดเรนเจอร์ (รถ 4 ประตูไม่มีหลังคา) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 26 ต.ค. 2554
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.บล-3564
ยี่ห้อ : ฟอร์ด
รุ่น : ฟอร์ดเรนเจอร์ (รถแค็บมีหลังคา) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 25 ก.พ. 2553
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.นข-6068
ยี่ห้อ : โตโยต้า
รุ่น : คอมมูเตอร์ (รถตู้สี่ตอนนั่งได้ 10 คน)
รายละเอืยดอื่นๆ : ยี่ห้อโตโยต้า แบบ KDH222R-LEMDYT B3 ปี ค.ศ. 2011 สีเทา เลขตัวรถ JTFSS22P800085962 อยู่ที่กระจังหน้าตอนใน เลขเครื่องยนต์ 2KD-5287519 อยู่ที่ซ้ายเครื่อง ดีเซล จำนวน 4 สูบ 2494 ซีซี 109 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น ที่นั่ง 10 คน จดทะเบียน 22 เม.ย. 54 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.กท-3911
ยี่ห้อ : ฟอร์ด
รุ่น : เรนเจอร์ 4 ประตูมีหลังคา
รายละเอืยดอื่นๆ :
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.กม-2550
ยี่ห้อ : โตโยต้า
รุ่น : วีโก้ 4 ประตู มีหลังคา ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รายละเอืยดอื่นๆ :
สถานะ : ใช้งานได้