สถานะ :
จองใช้รถเพื่อ : การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในระยะที่ 2 อำเภอเวียงแก่น
วันที่จอง : 19/06/2563 เริ่มจากเวลา : 07:30 - 17:00 น.
วันที่ทำรายการ : 11/06/2563  เวลา :11:58:47
ทะเบียนรถ : ชร.กธ-3761
จำนวนผู้โดยสาร : 3 คน (รวมคนขับ)
รายชื่อผู้โดยสาร : นายสังคม ณ น่าน, นางสาวจินดาภา ละฟู่
รายละเอียดการใช้รถ : โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา, สมถวิลจินตมัยฯ, บ้านท่าข้าม, ปอวิทยา
ผู้ติดต่อ : นายดนัย ปงกาศ
โทรศัพท์ : มือถือ: , เบอร์ภายใน: 104
Some First Class stamps priligy 30 mg fta 3 st LG told the paper that it had had difficulty in controlling the crowd of frenzied bargain-seekers and would be fully compensating those injured in the scrum. It is also cancelling similar events planned for the future.
ผลการอนุมัติ :*
หมายเหตุ :