สถานะ :
จองใช้รถเพื่อ : การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในระยะที่ 2 อำเภอเวียงแก่น
วันที่จอง : 19/06/2563 เริ่มจากเวลา : 07:30 - 17:00 น.
วันที่ทำรายการ : 11/06/2563  เวลา :11:58:47
ทะเบียนรถ : ชร.กธ-3761
จำนวนผู้โดยสาร : 3 คน (รวมคนขับ)
รายชื่อผู้โดยสาร : นายสังคม ณ น่าน, นางสาวจินดาภา ละฟู่
รายละเอียดการใช้รถ : โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา, สมถวิลจินตมัยฯ, บ้านท่าข้าม, ปอวิทยา
ผู้ติดต่อ : นายดนัย ปงกาศ
โทรศัพท์ : มือถือ: , เบอร์ภายใน: 104
How do you know each other? para que sirve el naproxeno sodico paracetamol A source from the Mexican attorney general's office said Caro Quintero cannot be extradited to the United States because a decision by Mexico's Supreme Court bars extradition of Mexicans to countries that may impose the death penalty or life imprisonment - punishments excluded by Mexican law.
ผลการอนุมัติ :*
หมายเหตุ :