สถานะ :
จองใช้รถเพื่อ : การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระยะที่ 2 อำเภอเทิง 1
วันที่จอง : 19/06/2563 เริ่มจากเวลา : 08:00 - 17:00 น.
วันที่ทำรายการ : 11/06/2563  เวลา :12:07:00
ทะเบียนรถ : ชร.นข-6068
จำนวนผู้โดยสาร : 5 คน (รวมคนขับ)
รายชื่อผู้โดยสาร : 1.รองทศพร 2.ผอ.สุมาริกา 3.ศน.ธีรวรรณ 4.ศน.สุพรรณ 5.คนขับ
รายละเอียดการใช้รถ : 1.รร.บ้านหนองบัว 2.รร.สันทรายงามวิทยา 3.รร.สันทรายมูล 4.รร.บ้านทุ่งโห้ง 5.รร.บ้านห้วยไคร้
ผู้ติดต่อ : เสริมสุข เชิงดอย
โทรศัพท์ : มือถือ: 0847797028, เบอร์ภายใน:
Where do you study? ibuprofeno kern pharma 600 mg Our Classified websites (Photos, Motors, Jobs and Property Today) use cookies to ensure you get the correct local newspaper branding and content when you visit them. These cookies store no personally identifiable information.
ผลการอนุมัติ :*
หมายเหตุ :