รายการจองรออนุมัติ
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก จองใช้รถเพื่อ รายละเอียด
รอการอนุมัติ
25/11/2563
08:30 - 16:30 น.
23/11/2563
12:00:52
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือสันป่าบง
รอการอนุมัติ
25/11/2563
08:30 - 16:30 น.
23/11/2563
12:03:32
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือสันป่าบง
รอการอนุมัติ
01/12/2563
08:00 - 17:00 น.
17/11/2563
10:24:26
ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
รอการอนุมัติ
30/11/2563
08:00 - 17:00 น.
17/11/2563
10:22:57
ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
รอการอนุมัติ
25/11/2563
08:30 - 16:30 น.
23/11/2563
11:03:39
ติดต่ออุปกรณ์เดินขบวนกีฬา โรงเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
รอการอนุมัติ
26/11/2563
08:00 - 17:00 น.
17/11/2563
10:20:52
ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่