รายการจองห้องประชุม
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : หัวข้อการประชุม :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ห้องประชุม หัวข้อการประชุม รายละเอียด ยกเลิกจอง
ยกเลิกจอง
01/01/2562
12:00 - 16:00 น.
25/12/2561
10:12:11
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนtest  
ยกเลิกจอง
03/01/2562
10:00 - 12:00 น.
25/12/2561
08:50:35
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  
อนุมัติ
03/01/2562
10:00 - 12:00 น.
25/12/2561
08:54:10
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุม VDO Conference แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  
ยกเลิกจอง
03/01/2562
01:00 - 01:00 น.
25/12/2561
08:52:31
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  
อนุมัติ
08/01/2562
09:00 - 16:00 น.
07/01/2562
09:31:24
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมประจำเดือน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
อนุมัติ
08/01/2562
09:00 - 12:00 น.
26/12/2561
11:27:42
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนฯ  
อนุมัติ
10/01/2562
09:00 - 17:00 น.
06/01/2562
17:35:05
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประเมินความพร้อมฯครูผู้ช่วย  
อนุมัติ
12/01/2562
08:00 - 16:00 น.
07/01/2562
10:30:02
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนทอดผ้าป่าการศึกษา  
อนุมัติ
14/01/2562
13:00 - 16:00 น.
10/01/2562
09:25:11
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนการจัดงานวันครู อำเภอเทิง  
รอการอนุมัติ
29/01/2562
08:00 - 12:00 น.
17/01/2562
08:51:31
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมส่วนราชการ ธกส.