ข้อมูลห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม : ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คน
ขนาดห้องประชุม : 6x12
จำนวนที่นั่ง : 50
มีเครื่องปรับอากาศ : ใช่
มี Projecter : ใช่
มีกระดาน : ใช่
เครื่องคอมพิวเตอร์ : 0 เครื่อง
อื่นๆ :
ชื่อห้องประชุม : ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คน
ขนาดห้องประชุม : 4x6
จำนวนที่นั่ง : 20
มีเครื่องปรับอากาศ : ไม่มี
มี Projecter : ไม่มี
มีกระดาน : ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ : 0 เครื่อง
อื่นๆ :
ชื่อห้องประชุม : ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คน
ขนาดห้องประชุม : 15x32
จำนวนที่นั่ง : 250
มีเครื่องปรับอากาศ : ไม่มี
มี Projecter : ไม่มี
มีกระดาน : ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ : 0 เครื่อง
อื่นๆ :
ชื่อห้องประชุม : ห้องประชุมสโมสร บรรจุ 25 คน
ขนาดห้องประชุม : 4x6
จำนวนที่นั่ง : 25
มีเครื่องปรับอากาศ : ไม่มี
มี Projecter : ไม่มี
มีกระดาน : ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ : 0 เครื่อง
อื่นๆ :