[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  เมนูหลัก
QAMS(SAR ONLINE)

เว็บไซต์โรงเรียน

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561 ( 207 / )
    วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การกรอกแบบข้อมุูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ( 184 / )
    ตามที่ สพป.เชียงราย เขต 4 แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรทุกท่านกรอกแบบข้อมุูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online นั้น ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 1. กรณีที่บัญชีเงินเดือนของท่านเป็นธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยให้เลือกธนาคารอื่น 2. กรณีเลือ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ ( 681 / )
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการ ( 1013 / )
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลัง กระบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. รุ่นที่ 1-3 ( 94 / )
    ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลัง กระบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. รุ่นที่ 1-3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 1-4 ( 54 / )
    ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 1-4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การอบรมปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) รุ่นที่ 1-3 ( 54 / )
    ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การอบรมปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) รุ่นที่ 1-3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง-การประเมินผลการควบคุมภายในและป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2-4 ( 41 / )
    ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง-การประเมินผลการควบคุมภายในและป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2-4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน-แบบรูปรายงานก่อสร้างฯ รุ่น1-4 ( 37 / )
    ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน-แบบรูปรายงานก่อสร้างฯ รุ่น1-4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง-การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ รุ่น1-3 ( 57 / )
    ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง-การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ รุ่น1-3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>