[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  เมนูหลัก
QAMS(SAR ONLINE)

เว็บไซต์โรงเรียน

  
ติดต่อกลุ่มงานในเขต  
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 053-795431 หมายเลขแฟกซ์ 053-796739
101 กลุ่มอำนวยการ
102 กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์
103 ว่าง
104 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
105 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
106 ท่านรองทศพร เมฆอากาศ
107 กลุ่มบริหารงานบุคคล
108 หน้าห้อง ผอ.เขต
109 ท่านรองวัลลภ ไม้จำปา
110 ห้องประชุมภูชี้ฟ้า
111 ว่าง
112 ผู้อำนวยการสพป.เชียงรายเขต 4
113 ท่านรองเทอดชาติ ชัยพงษ์
114 หน่วยตรวจสอบภายใน
115 เจ้าหน้าที่พัสดุ
116 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
117 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
118 ท่านรองสมพงษ์ บุตรวัน
119 ท่านรองสมดุลย์ เจริญสุข
120 กลุ่มนโยบายและแผน
121 ห้องประชุมเมืองเทิง
122 ว่าง
123 ว่าง
124 ว่าง