[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหาร ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 1692 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเนาวรัตน์ พิผ่วนนอก
30/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
22 นวัตกรรมชุดกิจกรรมการปลูกหอมแบ่ง( อ่าน : 705 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอุเทน แก้วหลวง
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
23 ผลงานทางวิชาการแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ( อ่าน : 696 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอนุวัฒน์ ธรรมวงค์
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
24 นวัตกรรมชุดกิจกรรมปลูกผักชีฝรั่งในกระสอบ( อ่าน : 653 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุวิต ชอบจิต
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
25 รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี( อ่าน : 734 / ดาวน์โหลด : 386 ) เจ้าของ เพราพิลาส น้อยหลู่
27/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
26 บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑( อ่าน : 577 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
20/ก.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
27 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕( อ่าน : 521 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสุวภา คำมา
29/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
28 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง All Around Me( อ่าน : 864 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอาทิตย์พันธ์ ธนะคำมา
14/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
29 ผลการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 782 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววิวาลักษณ์ อินต๊ะใจ
7/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
30 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ( อ่าน : 870 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจินดาภา ละฟู่
18/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me( อ่าน : 1041 / ดาวน์โหลด : 314 ) เจ้าของ นางยุพา ตินารี
14/พ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน FullText
32 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ เรื่อง ระบบนิเวศในชุมชน( อ่าน : 750 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย
25/เม.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
33 ชุดการเรียนรู้ผังภาพความคิดวิเคราะห์จากบทไพเราะวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร( อ่าน : 1097 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
14/มี.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
34 แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1136 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางประทุม วรรณะ
18/ม.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
35 หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความกตัญญูระดับประถมศึกษา "ร้อยรักจากหัวใจ...อาลัยพ่อ"( อ่าน : 1073 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ คณะครูโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
18/ม.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
36 แบบฝึกทักษะการใช้คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1275 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางโสภา นุชท่าโพธิ์
14/พ.ย./2559
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
37 รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด( อ่าน : 1211 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวบานอุบล บำรุงชาติ
2/พ.ย./2559
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>