[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี( อ่าน : 598 / ดาวน์โหลด : 326 ) เจ้าของ เพราพิลาส น้อยหลู่
27/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
22 บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑( อ่าน : 506 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
20/ก.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
23 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕( อ่าน : 480 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสุวภา คำมา
29/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
24 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง All Around Me( อ่าน : 753 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอาทิตย์พันธ์ ธนะคำมา
14/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
25 ผลการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 681 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววิวาลักษณ์ อินต๊ะใจ
7/มิ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
26 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ( อ่าน : 793 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจินดาภา ละฟู่
18/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
27 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me( อ่าน : 943 / ดาวน์โหลด : 281 ) เจ้าของ นางยุพา ตินารี
14/พ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน FullText
28 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ เรื่อง ระบบนิเวศในชุมชน( อ่าน : 690 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัย
25/เม.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
29 ชุดการเรียนรู้ผังภาพความคิดวิเคราะห์จากบทไพเราะวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร( อ่าน : 949 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
14/มี.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
30 แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1059 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางประทุม วรรณะ
18/ม.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
31 หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความกตัญญูระดับประถมศึกษา "ร้อยรักจากหัวใจ...อาลัยพ่อ"( อ่าน : 1003 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ คณะครูโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
18/ม.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
32 แบบฝึกทักษะการใช้คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1192 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางโสภา นุชท่าโพธิ์
14/พ.ย./2559
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
33 รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด( อ่าน : 1136 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวบานอุบล บำรุงชาติ
2/พ.ย./2559
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>