การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน (ศูนย์เครือข่าย) สพป.เชียงราย เขต 4
# กลุ่ม จัดการแข่งขัน เว็บไซต์กลุ่ม ลงทะเบียน ประกาศผล
1 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเวียงแก่น 3-4 ตุลาคม 2562
2 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเชียงของ 1 กันยายน 2562
3 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอขุนตาล 7-8 ตุลาคม 2562
4 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเทิง 1 8 ตุลาคม 2562
5 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอพญาเม็งราย 22-23 กันยายน 2562
6 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเทิง 2 กันยายน 2562
7 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเชียงของ 2 5 ตุลาคม 2562
8 กลุ่มโรงเรียนเอกชน กันยายน 2562