นักเรียน

20012

ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ (โรงเรียน)

1371

บุคลากรทางการศึกษา (สพท.)

78

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนในสังกัด
ข้อมูลสถิติจำนวนโรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลสถิติจำนวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ (โรงเรียน)
ข้อมูลสถิติจำนวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ (สพท.)