ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

5 มิถุนายน 2567 นายกรทักษ์ ยะตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องใต้ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ( 6 เดือน ) โดยมี นายทศพร เมฆอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวรภพ เขาฟัง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยามิตรภาพ ที่168 และนางจิราภรณ์ การดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปล้องใต้

...
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนแรก)

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายวชิระ  ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก)

โดยมี นายทศพร เมฆอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกเษา เป็นประธานในครั้งนี้

พร้อมด้วย นายวรภพ เขาฟัง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยามิตรภาพ 168

 และนางจิราภรณ์  การดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ