ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เข้ารับรางวัล “ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และรางวัล “ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  โดยมี ดร. กัญจนา สัตตรัตนำพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมจอมจ้อ อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

...
รับนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

     วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 โรงเรียนริมโขงวิทยา นำโดยนางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยาและคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.youtube.com/obectvonline www.facebook.com/obectvonline และ www.obectv.tv โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. การมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง”ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ “OBEC ONE TEAM”โดย รองเลขาธิการ กพฐ. และ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ,ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ,ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ,ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ,ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ใน วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี