สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ(แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2566
โพสเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง