ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
โพสเมื่อ 8 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา  สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายกฤษฏิ์  การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวสุรีวรรณ  ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ครั้งที่ 4/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงราย