พบปะและนะนำบุคลากรครูย้ายเข้า และนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โพสเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายวชิระ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง

ได้แนะนำคุณครูรัชดาวรรณ ไชยวงศ์ทอน ที่ย้ายมาจากโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบปะกับนักเรียน

ในการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567