รับเกียรติบัตรผลการทดสอบ NT,RT ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

13 พ.ค.2567 นายวชิระ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 2/2567

และรับเกียรติบัตรผลการทดสอบ NT(ป.3) และ RT(ป.1)ดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

2.โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวม 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาd