การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567
โพสเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสังคม  ณ น่าน นางนงคราญ  ชัยพงษ์ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ วันที่ 14 พฤษภาคม  2567 ณ หอประชุมจอมจ้อ (โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4