ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาน เข้ารับมอบเกียรติบัตรระดับ สพป.เชียงราย เขต 4
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาน เข้ารับมอบเกียรติบัตรระดับ สพป.เชียงรายเขต 4 จากการประเมินความสามารถของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน อยู่ใน”ระดับ ดีมาก” และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน อยู่ใน “ระดับ ดี”