ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

"ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567" วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นำโดย ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ที่จะมาถึงเเละกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนพร้อมกับคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอิงฟ้า โรงเรียนวัดพระเกิfคงคาราม