ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

13 พ.ค.2567 นางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 2/2567 และรับเกียรติบัตรดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 อยู่ในระดับดีมาก

2.โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวม 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

3.เด็กชายณัฐนัย แสงสุข เป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100 ในความสามารถด้านการอ่าน(RT)

4.นางสาวพรทิพย์ วงศ์ใหญ่ ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน