ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองเสา นำโดยนางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567