ขุดเจาะน้ำบาดาล (ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค ถึง 6 เม.ย 67)
โพสเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอบคุณสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้และบริโภคในโรงเรียน