เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 รร.วัดพระเกิดคงคาราม
โพสเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนทุกคนกระตือรือร้นมาโรงเรียนแต่เช้าทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างgคร่งครัด โดย ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่พร้อมให้โอวาทและอวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"