โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากผลงาน Best Practice ด้านอนามัย โรงเรียนภายใต้โครงการ กพด. ประจำปีงบประมาณ 2567
โพสเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

สพป.เชียงราย เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)ในการได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากผลงาน Best Practice ด้านอนามัย โรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง “โครงการสุขภาพดี วิถีเด็กสมถวิล”