ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วัันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายวชิระ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
1.มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 6 คน
และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 31 คน
2.มอบทุนการศึกษา 2 กองทุน รวมเป้นเงิน 31,400 บาท
-ทุนนักเรียนแรกเข้า ทุนละ 1,000  บาท จำนวน 16 ทุน
-ทุนนักเรียนหมู่บ้านนอกเขตบริการฯ ทุนละ 800 บาท จำนวน 7 ทุน