ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดย ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง จัดขึ้น ณ หอประชุมจอมจ้อ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และเสียสละเวลามาประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้