ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ 22 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ขอขอบคุณ นายสมดุลย์  เจริญสุข           รองผู้อำนวยการ  สพป.เชียงรายเขต 4  นายทศพร  เมฆอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายกฤษฎา  บุญเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และนางฉันทนา  กองมงคล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567