รร.วัดพระเกิดคงคาราม ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ “วันวิสาขบูชา”
โพสเมื่อ 22 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม คณะครู นักเรียน ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเทิง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง จ.เชียงราย "ธมฺมจารี สุขํ เสติ" ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข "ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ" ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม