การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 5)
โพสเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายโย  ใจวงศ์ และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 5) วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4