ประชุมคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4