การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรวมสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนำร่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพระดับจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
โพสเมื่อ 8 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง และนายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ โดยมี นายอุดร รู้ยาม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรวมสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพระดับจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ ๘ มิถุนายน  2567