กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"
โพสเมื่อ 10 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" โรงเรียนคุณภาพ อำเภอขุนตาล สพป.เชียงราย เขต 4

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน

1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งมี ดร.ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะ มาติดตามความก้าวหน้า และแนวทางการดำเนินงานของโครงการและของโรงเรียน รวมทั้งให้ค่าแนะนำในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของอำเภอขุนตาล