ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
โพสเมื่อ 10 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 นายวชิระ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง

พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ โรงแรมทีคการ์เด้น จังหวัดเชียงราย