กิจกรรมเดินรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลก
โพสเมื่อ 10 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) นำโดย นายจักรี ราชบุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 โดยวัตถุประสงค์อยากให้นักเรียนสร้างภูมิกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและ ภัยจากยาเสพติด