การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
โพสเมื่อ 10 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง นำโดย นางสาวเกศรินทร์  บัวผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย