รร.บ้านปล้องใต้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
โพสเมื่อ 11 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายกรทักษ์ ยะตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องใต้ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑-๒ และ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมทีคการ์เด้น จังหวัดเชียงราย