พัฒนาโรงเรียนบ้านปล้องใต้
โพสเมื่อ 11 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นายกรทักษ์ ยะตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องใต้ พร้อมคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนบ้านปล้องใต้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านปล้องใต้ ให้ได้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลอดภัย