ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโค้ช โรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ 9 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.ขวัญจิรา  จำปา ผอ.โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

นางนงคราญ  ชัยพงษ์ และนางสาวลักษมณ  มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโค้ช โรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 กรกฎาคม  2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาและโรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย