ศึกษานิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโค้ช โรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
โพสเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ พร้อมด้วย
ดร.ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางนงคราญ ชัยพงษ์   นางสาวประภัสสร ฟังช้าและนายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโค้ช โรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดเชียงรายวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมอิงฟ้า โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย