กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ในวันอังคาร ที่๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทางโรงเรียนบ้านผาแล นำโดย นายณัฐวุฒิ รักไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนบ้านผาแล ขอขอบพระคุณ ทางสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น นำโดย พ.ต.ต.อดิเรก มะโนแก้ว สว.อก.สภ.เวียงแก่น , พ.ต.ต.สรรพสิทธิ์ เกื้อทาน สวป.สภ.เวียงแก่น และ พ.ต.ต.สมเศียร  น้อยหมอ ครูตำรวจ D.A.R.E. ร่วมด้วย สาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น และพัฒนาการอำเภอเวียงแก่น ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด และ ขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER ONE