เกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ จำนวนนักเรียน พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู
1   อนุบาลเชียงของ 272 109 4 1 114
2   บ้านทุ่งนาน้อย 82 35 5 0 40
3   บ้านเมืองกาญจน์ 95 29 6 1 36
4   ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 41 22 5 0 27
5   บ้านน้ำม้า 29 16 4 0 20
6   บ้านทุ่งอ่าง 45 15 4 2 21
7   บ้านดอนมหาวัน 28 13 4 2 19
8   บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 31 12 2 2 16
9   บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 26 11 3 3 17
10   บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 19 11 1 0 12
11   ริมโขงวิทยา 37 10 2 2 14
12   อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 29 9 6 0 15
13   บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 28 9 4 3 16
14   บ้านสองพี่น้อง 26 7 3 1 11