เกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ จำนวนนักเรียน พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู
1   อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 146 68 7 3 78
2   ชุมชนบ้านต้าตลาด 97 40 9 3 52
3   บ้านพญาพิภักดิ์ 41 18 3 2 23
4   บ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) 45 17 9 4 30
5   บ้านต้านาล้อม 39 15 4 0 19
6   บ้านป่าแดงห้วยหลวง 40 14 13 1 28
7   อนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์) 43 14 7 4 25
8   บ้านร่องขุนป่าข่า (สุทธานุสรณ์) 27 13 6 3 22
9   บ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) 24 12 7 1 20
10   บ้านชมภู 25 12 3 0 15
11   อนุบาลยางฮอม 19 11 1 2 14
12   บ้านห้วยโป่ง 24 10 3 2 15
13   บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 26 6 5 4 15
14   บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 19 4 3 0 7