เกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ จำนวนนักเรียน พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู
1   สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 84 37 11 3 51
2   บ้านเกี๋ยง"คุรุราษฎร์วิทยา" 80 35 8 4 47
3   หนองแรดวิทยา 78 31 12 1 44
4   บ้านแม่ลอยไร่ 71 28 11 3 42
5   บ้านตุ้มเหนือ 40 24 5 1 30
6   จำไฮบ้านเหล่า 41 23 3 0 26
7   บ้านปล้องใต้ 48 22 9 1 32
8   ศรีดอนไชยวิทยา 51 21 4 1 26
9   บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 46 17 10 0 27
10   บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 36 15 8 1 24
11   บ้านป่าตึงงาม 31 13 4 2 19
12   บ้านม่อนป่ายาง 46 12 1 0 13
13   บ้านปล้องตลาด 29 11 8 3 22
14   บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 21 10 6 0 16
15   บ้านเกี๋ยงใต้ 27 8 14 1 23
16   บ้านงิ้วใหม่ 19 8 3 1 12
17   บ้านป่ารวก 10 5 5 0 10
18   บ้านปล้องส้าน 11 5 4 0 9
19   บ้านดอนดินแดง 2 3 0 0 3
20   บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 8 2 3 1 6
21   บ้านขอนซุง 8 1 4 1 6
22   บ้านก๊อ 11 0 5 3 8