CRI4 NEWS

...
การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 4 เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพนรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ เด็กหญิงกัลยาณี ศักดิ์สิทธานุภาพ จบการศึกษาจากโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Chiangrai my hometown สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอเชียงของ

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Chiangrai my hometown สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอเชียงของ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเชียงของ ให้การต้อนรับ และดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นางสาวลักษมณ  มุงเมือง และครูผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (peer center) เป็นวิทยากร วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ