ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
จัดบูธสินค้าและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

    วันที่ 1-3 เมษายน 2567 โรงเรียนริมโขงวิทยา นำโดยนายพิรุณ โท่นขัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยา มอบหมายให้นางศิริธนัญญา โท่นขัดและนายวุฒิชัย ยอดบุญเรือง เป็นตัวแทนกลุ่มวิสหกิจชุมชน กลุ่มไทลื้อคิดส์ จัดบูธสินค้าและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สื่งทอตามแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย